img

Daşınma ilə bağlı vacib məlumat

  • Məlumat üçün Sifarişçinin diqqətinə çatdirilr ki,verilən sifariş dəyəri 30 təqvim günü ərzində 1.000 (bir min ) ABŞ dolları dəyərinədək olduğu təqdirdə ,heç bir gömrük rüsmuna CƏLB OLUNMUR.Sifarişin ümumi dəyəri 30  təqvim günü müddətində 1.000 (bir min ) ABŞ dolları dəyərindəm ARTIQ OLDUQDA  isə,Sifarişçinin sifariş keçdiyi məhsulun ümümi dəyərinin 36% (otuz altı faiz) miqdarinda Azərbaycanın gömrük orqanlarına gömrük rümsu ödəməyi lazım gələcəkdir.
  • Sifariş verilən məhsulllar “Daşıyicı” şirkəti tərəfindən sığortalanmır və zərər görmüş məhsullara görə heç bir məsuliyyət daşımır.
  • Sifariş olunmuş bağlamanın,daşıyıcının anbarına daxil olması barədə məlumat (SMS,Mail )Sifarişçiyə veriləcəkdir. Məlumat verildiyi gündən etibarən 30 (otuz) təqvim günü ərzində Sifarişçi bağlamanı təhvil almalıdır.
  • Bağlamaların,”Daşıyıcı”dan asıllı olmayan səbəblərdən gecikməsinə görə (Gömrük yoxlaması ve.s)”Daşıyıcı” şirkət heç bir məsuliyyət daşımır və belə yaranan vəziyyət sifarişdən imtina üçün səbəb sayıla bilməz.
  • Təhvil alınan bağlamaların ,təhvil alınan yerdə yoxlanması məsləhət görülür. Əks halda,sonradan ortaya çıxan hər hansı bir çatışmamazlığa görə “Daşıyıcı” məsuliyyət daşımır.
  • Bağlamadan narazı qaldığınız təqdirdə (material,ölçü ve.s), deyişdirmə “Daşıyıcı” tərəfindən həyata keçirilmir. Sifariş olunan məhsulun online səhifəsində dəyişmə və ye geri qayitma şərtləri ilə tanış olub,sifarişi qebzi ile berabər bizim Türkiyədə ki, anbarımıza göndərilməsi Sifarişçinin məsuliyyəti altındadir.