img

Tariflərimiz

Çəki üzrə  :

Qram x 0.0044$

0.001 kq dan - 4 kq dək - 4.44$

4 kq dan - 10 kq dək - 3.99$

10 kq dan yuxarı - 3.49$

Satıcı firma tərəfindən, Türkiyə anbarımıza təhvil verilən bağlamanızın, hər hansı bir tərəfinin uzunluğu 45 sm-dən çox olarsa, daşınma haqqı hesablanarkən bağlamanın xalis çəkisi ilə yanaşı həcm çəkisi də nəzərə alınır. *Sifarişçi bu meyarlar üzrə hesablanmış daşınma haqqının uyğun olanı üzrə ödəniş aparır.
Həcm meyarına əsasən ödəniş aparılan zaman en*hündürlük*uzunluq/6000 standartı tətbiq olunur.